Fair Play in de regio Arnhem, Nijmegen en Maas en Waal

Fair Play gedragsregels
  • Gedraag je altijd en overal sportief
  • Spreek elkaar aan op het gedrag
  • Geef het goede voorbeeld
  • Respecteer ieders eigendommen
  • Afspraak is afspraak!
  • Houd je aan de spel- én clubregels (ook van de club die je bezoekt)
  • Accepteer beslissingen die genomen zijn door KNVB, club en scheidsrechter
  • Respecteer jezelf, de ander en je omgeving.

Alle verenigingen in de regio Arnhem, Nijmegen en Maas en Waal stellen het op prijs als de teams voor aanvang en na afloop van de wedstrijd de handen schudden.
Meld onsportief gedrag nu

U kunt onsportief gedrag bij competitiewedstrijden nu direct melden via de rode knop. Uw email gaat naar de contactpersonen van beide betrokken verenigingen. U krijgt binnen een week een reactie op uw klacht. De verenigingen gaan eerst samen proberen het probleem op te lossen. Als dat binnen een maand geen resultaat oplevert, zal de Fair Play commissie bemiddelen.

Meer informatie
57 voetbalverenigingen uit de regio Arnhem, Nijmegen en Maas en Waal hebben in 2010 een convenant gesloten. Op deze website vindt u meer informatie over Fair Play in de regio Arnhem, Nijmegen en Maas en Waal.